Haagwegnoord.nl verplaatst naar Haagwegkwartier.nl

Al geruime tijd heeft u geen nieuwe berichten meer aangetroffen op de website van de belangenvereniging Haagwegkwartier: haagwegnoord.nl

Naast deze website bestaat er al langere tijd een ‘algemene’ website met nieuws over het Haagwegkwartier. Om alle informatie bij elkaar op één website te verzamelen heeft de belangenvereniging besloten de website haagwegnoord.nl op te heffen. Binnen de website Haagwegkwartier.nl heeft de belangenvereniging nu een eigen rubriek (en een eigen redacteur) waar informatie en nieuws van onze vereniging wordt geplaatst.

NB Er bestaat ook nog een website met de naam haagwegkwartier.com. Deze website heeft dezelfde inhoud als haagwegnoord.nl en zal eveneens na beëindiging van het contract ophouden te bestaan.

Heeft u vragen dan kunt u via mail contact met ons opnemen: bestuurhaagwegkwartier@gmail.com