Oliebollenvet

Het hoogheemraadschap van Rijnland roept mensen op om geen oud en gebruikt oliebollen- en frituurvet in het riool te gooien.

Dit kan namelijk serieuze problemen in het riool en in de rioolwaterzuiveringen opleveren. Het is beter om het vet te recyclen. Bij steeds meer supermarkten, scholen, sportclubs en milieustraten staat een gele container voor de inzameling van gebruikt vet.

Het verhelpen van verstoppingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties en in het riool kosten veel geld. Onderhoud door vetophoping rond de feestdagen kost de waterschappen elk jaar miljoenen euro’s om al dat vet uit het water te filteren.

Als men het gebruikte frituur- of oliebollenvet inlevert, hoeven deze kosten niet worden gemaakt en wordt het vet ook nog eens nuttig hergebruikt voor biobrandstof en het opwekken van groene stroom.

Op www.frituurvetrecyclehet.nl zijn de inzamelpunten te vinden.

 

Bron: nu.nl

Kenteken parkeren per 30 januari 2017

Het kenteken parkeren gaat per 30 januari in. Op onze website onder het menu gemeente Leiden vindt u meer informatie over het parkeren in Haagweg Noord.

Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft het verzoek gekregen van Inge Roest van Wissen van de Gemeente Leiden om de volgende documenten met u te delen. Het betreft het kenteken parkeren dat per 30 januari in gaat in Haagweg Noord.

Tevens willen wij erop attenderen om het volgende informatiefilmpje te bekijken.

 

Kentekenparkeren en de gehandicaptenparkeerkaart

Leiden gaat kentekenparkeren

 

Gemeente haalt kerstbomen op

De gemeente Leiden haalt in de eerste week van januari kerstbomen per wijk op. Elke wijk krijgt een ophaaldag. Die dag kunnen de kerstbomen langs de straat worden gezet. Mensen die eerder of later van hun boom af willen, kunnen hun kerstboom inleveren bij de Milieustraat of bij Beheer op de Kenauweg.

Vrijdag 6 januari, Bos- en Gasthuisdistrict, Transvaalbuurt. Onze buurt Haagweg Noord maakt deel uit van Bos- en Gasthuisdistrict.

Huishoudens met een minicontainer kunnen de kerstboom neerzetten op de plek waar zij hun minicontainer aanbieden om geleegd te worden. Bewoners van Haagwegkwartier die gebruik maken van een (ondergrondse)huisvuilcontainer kunnen hun boom naast die containers plaatsen. De kerstbomen worden vanaf 8.00 uur opgehaald in Haagweg Noord op vrijdag 6 januari.

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Leiden. Op de afbeelding van de website van de gemeente Leiden valt Haagweg Noord in het roze gedeelte.

In het Haagwegkwartier aan de Ten Katestraat ligt de speeltuin Westerkwartier. Ook hier kunt u ook uw kerstboom zoals elk jaar inleveren.

Vergunning De Verleyding ter inzage

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de realisering van appartementencomplex De Verleyding gelegen in Haagweg Noord. Dit gebouw komt te liggen tussen het Schrijverspark en het spoor, dus aan het eind van de Potgieterlaan. De straatnaam die de gemeente hiervoor heeft gekozen is het Boudewijn Büchpad. In het gebouw worden 112 huurappartementen gerealiseerd voor werkende jongeren.

Uit de ons toegezonden vergunning blijkt dat het plan op enkele punten afwijkt van het bestemmingsplan en de bouwverordening. De gemeente heeft besloten om toch medewerking te verlenen.

Die afwijking betreft hierbij de realisering van overdekte fietsenstallingen aan weerszijden van het gebouw. Deze worden gebouwd binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Maar binnen deze bestemmingen mogen geen gebouwen worden gebouwd. Omdat volgens het Bouwbesluit een overdekte en afsluitbare fietsenberging bij een dergelijk appartementengebouw verplicht is heeft de gemeente besloten akkoord te gaan met deze afwijking van het bestemmingsplan. De fietsenbergingen zullen geplaatst worden achter hagen en daardoor minder ‘in het zicht’ komen te liggen.

Ook voldoet het plan niet helemaal aan de parkeereis. Aan weerszijden van het gebouw komt een (met een slagboom afsluitbaar) eigen parkeerterrein. Deze is niet toegankelijk voor de bewoners uit het Haagwegkwartier. Er worden volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen te weinig aangelegd. De gemeente verleent  toch medewerking omdat bij de recente nieuwbouw aan de Lucebertstraat volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen extra zijn aangelegd ten behoeve van De Verleyding.

De Welstandscommissie had aanvankelijk bezwaar tegen het uiterlijk van het gebouw maar na een aantal aanpassingen is ook Welstand akkoord gegaan.

De vergunning en de bijbehorende tekeningen, rapporten etc. vind u via onderstaande link:

https://gemeente.leiden.nl/publicaties/vergunningen/bvdetail/638335/bvjaar/2016/bvmaand/11/

De vergunning ligt vanaf 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Als u belanghebbende bent, bijv. omdat u op het toekomstige gebouw uit gaat kijken vanuit uw woning, dan kunt u bezwaar tegen de verleende vergunning indienen tijdens die 6 weken. Hoe u dat moet doen leest u op de website van de gemeente:

https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/bezwaar-en-beroep/

 

 

Criminaliteit in Haagweg Noord

Diefstal uit of vanaf vervoermiddelen meest voorkomende vorm van misdaad en criminaliteit in Haagweg Noord (gemeente Leiden)

inbrekenIn Haagweg-Noord in de gemeente Leiden registreerde de politie het afgelopen jaar (2015) in totaal 77 misdrijven. Dat staat gelijk aan 48 misdrijven op elke 1000 inwoners. In Nederland waren er gemiddeld 48 misdrijven op elke 1000 inwoners. Diefstal uit of vanaf vervoermiddelen was de meest voorkomende vorm van criminaliteit in het Haagwegkwartier.

Met WABP staan we samen sterk.
Benieuwd naar alle cijfers in de buurt?

 

Gemeente Leiden
Buurt Haagweg-Noord
Inwoners 1590
Totaal misdrijven 77
Totaal misdrijven per 1000 inwoners (Nederlands gemiddelde: 48) 48
Vermogensmisdrijven (totaal) 54
Diefstal (totaal) 46
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag (totaal) 18
Vernielingen (totaal) 16
Gewelds- en seksuele misdrijven (totaal) 5
Per misdrijf
Fietsendiefstal 13
Fietsendiefstal per 1000 inwoners 8
Diefstal overige vervoersmiddelen 8
Diefstal overige vervoersmiddelen per 1000 inwoners 5
Diefstal uit of vanaf vervoermiddelen 15
Diefstal uit of vanaf vervoermiddelen per 1000 inwoners 9
Zakkenrollerij, straatroof en beroving 0
Zakkenrollerij, straatroof en beroving per 1000 inwoners 0
Woninginbraak (incl schuur, garage(box) en tuinhuis) 5
Woninginbraak per 1000 inwoners 3
Diefstal/inbraak uit niet-residentiele gebouwen 1
Diefstal/inbraak uit niet-residentiele gebouwen per 1000 inwoners 1
Overige diefstal/inbraak 4
Overige diefstal/inbraak per 1000 inwoners 3
Overige vermogensmisdrijven 8
Overige vermogensmisdrijven per 1000 inwoners 5
Vernieling aan auto 7
Vernieling aan auto per 1000 inwoners 4
Overige vernieling 9
Overige vernieling per 1000 inwoners 6
Misdrijven tegen openbare orde en gezag 2
Misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1000 inwoners 1
Mishandeling 2
Mishandeling per 1000 inwoners 1
Bedreiging en stalking 1
Overige gewelds- en seksuele misdrijven 2
Overige gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners 1
Bron: CBS

WABP

De whats app groep WABP is aan het groeien. De aanmeldingen lopen prima. Echter missen we nog een paar straten. Om de veiligheid en de leefbaarheid met zijn allen beter in kaart te brengen is het goed wanneer meer initiatief vanuit de buurtbewoners komt.

wabpBinnenkort zullen in een aantal straten brieven verspreid worden over WABP. Nog niet elke straat is vertegenwoordigd in deze whats app buurt preventie. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor dit initiatief dat overigens door een buurtbewoner opgestart is. De belangenvereniging is slechts een steun in deze actie.

Wat positief verloopt in de WABP is dat de groep niet als sociale communicatie gebruikt wordt. De WABP is bedoeld om zaken te melden die met veiligheid te maken hebben; auto-inbraken, woninginbraak, vernieling, overlast op straat die de veiligheid in gevaar brengt, enz. Als er een melding wordt gemaakt is het prettig dat deze gelezen en serieus genomen wordt. De WABP moet niet een groep worden waarop je elke dag meer dan 10 gemiste berichten treft.

Heeft u interesse om mee te helpen aan de veiligheid en een goede leefbaarheid in het Haagwegkwartier? Meldt u zich a.u.b. aan.

Bierproeverij

Na een succes met de wijnproeverij bij Noordman, organiseert Belangenvereniging Haagwegkwartier nu ook de bierproeverij bij Pronck.

Een mooie gelegenheid om weer eens een kijkje te nemen in de oude praktijkschool aan de Ter Haarkade 1. De tijd waar krijtborden nog heel gewoon waren. Pronck heeft zijn plekje gevonden als jonge ondernemer in de Nieuwplaatz, een broedplaats voor startende bedrijfjes. Ongetwijfeld zullen ze succes boeken en groter worden. Wij bieden u de kans om in eigen buurt een prachtig Leidsch biertje te mogen proeven. Niet alleen proeven maar ook nog eens een blik in de “keuken” van Pronck te mogen werpen.

Wees er op tijd bij want er is een beperkt aantal plaatsen. Reserveer vandaag nog door ons een mail te sturen.

 

pronck-afbeelding-flyer18 November in de Nieuwplaatz, Ter Haarkade 1.

Om 20.00 uur

€7,- Eigen kosten, de rest betaalt belangenvereniging Haagwegkwartier.

Beperkt aantal plaatsen, meldt u zich op tijd aan.

Betaald Parkeren een feit

mobiel-hwkBetaald parkeren is vandaag ingegaan. Gisteravond heeft de voorzitter een rondje in de buurt Haagweg Noord gewandeld en geconstateerd dat het plein achter de Stadsjonker zo goed als leeg is. De Potgieterlaan was ook leger dan normaal gesproken. Hoe zal het de aankomende dagen gaan?

Volgende week dinsdag komt de klankbordgroep parkeren, een terugkomende bijeenkomst van de gemeente met de diverse wijken en buurten, bijeen en dan kunnen wij u verder informeren. In de klankbord groep hebben wij mee gedacht over de parkeerautomaten-haagwegkwartier. Weinig parkeerautomaten? Het idee is dat men via een mobiele app betaalt. Er hangen meerdere bordjes met het nummer van deze buurt.

De gemeente heeft voor het betaald parkeren tellingen gemaakt. In enkele straten was de parkeerdruk meer dan 100%, wat betekent dat er ook geparkeerd werd op plaatsen waar dat niet mag.

Als er geen vergunning, parkeerkaartje, bezoekerskraskaart of aanmelding mobiel parkeren is dan loopt de parkeerder het risico op een boete van 62 euro. Bij de parkeercontroles wordt ook gehandhaafd op andere overtredingen. Zo levert parkeren op de stoep bijvoorbeeld een boete op van 99,90 euro.