Algemene Leden Vergadering van de Belangenvereniging

Belangenvereniging Haagwegkwartier nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 10 april 2018

De ledenvergadering begint om 20.00 uur in speeltuin Westerkwartier,

Ten Katestraat 10a. De zaal is open vanaf 19.45 uur

Bent u nog geen lid maar wilt u de ALV bijwonen? Dat kan, u kunt ter plekke lid worden.

AGENDA

 

 1. Welkom
 2. Verslag van de vergadering van 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Financieel jaarverslag 2017
 5. Verkiezing Kas controlle commissie.
 6. Vacatures in het bestuur
 7. Plannen voor 2018
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
 10. Borrel

Tégen verplaatsing van het busstation

Wijkvereniging Houtkwartier informeert ons over de verplaatsing van het busstation en verzoekt het volgende bericht met u te delen als bewoner van Haagweg Noord:

Geacht bestuur Haagwegkwartier,

Onder het motto ‘Terwee Nee’ presenteren wij onze argumenten Tégen verplaatsing van het busstation van Leiden naar de ‘Zeezijde’ van het station.

Een voorproefje:

 • Deze verplaatsing wordt een financieel moeras voor de gemeente
 • Zowel ruimte-, verkeers- als milieutechnisch pást het busstation helemaal niet op de voorgenomen plek
 • Het gemeentebestuur kan in het geheel geen draagvlak voor de voorgenomen verplaatsing tonen

Wij vinden het tijd om u – als belangenbehartiger van een ander stuk van onze stad – uit te nodigen deze presentatie bij te wonen. Zodat u mee kunt oordelen over de voornemens van het gemeentebestuur en onze stellingname.

De presentatie zal plaats vinden in de Aula van het Driestarcollege, Vennemeerstraat, Leiden. 17 januari, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00), Aula Driestarcollege, Vennemeerstraat, Leiden

Onze leden, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen in onze wijk en leden van de gemeenteraad zijn hierbij ook aanwezig.

 

Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging Houtkwartier

Hans van Dalen

Bestuursvergadering

top_goed-hwkWoensdag 26 oktober vergadert het bestuur van de belangenvereniging. Heeft u nog agenda punten die van belang kunnen zijn? Mail ons gerust en wij doen ons best voor u.

Na burendag is een “Groen Groepje” ontstaan. Wij zijn hier zeer trots op dat bewoners uit Haagwegkwartier zich in willen zetten voor een mooie uitstraling op groengebied. In de aankomende vergadering zullen wij er meer vorm aan geven en dit groepje is aan het begin van de vergadering aanwezig.

Er is een klacht binnengekomen over de fietsen aan het begin van de De Genestetstraat. Over dit onderwerp krijgen we ook een gast in deze vergadering.

Het is erg prettig als bewoners laten weten wat er speelt in Haagweg Noord.