Oude praktijkschool

Zodra er meer duidelijkheid komt over de oude praktijkschool aan de Ter Haarkade in Haagweg Noord, zullen wij u verder informeren. Onze wijkregisseur heeft heel duidelijk aan gegeven dat er geen statushouders in komen. Dit heeft de voorzitter van de belangenvereniging Haagwegkwartier  ook van de burgemeester persoonlijk vernomen.

Het object is omstreeks 1960 gebouwd in Haagweg Noord als school en heeft een tijdelijke invulling. Deze locatie vraagt om een passende toekomstige invulling.
De huidige bestemming is ‘woondoeleinden en Sport & Recreatie’ en de locatie staat dus in de startblokken om bebouwd te worden met woningbouw.

De eerste voorzichtige haalbaarheidsstudies zijn hiervoor opgesteld om te beoordelen wat aan bouwvolume mogelijk is. Diverse scenario’s zijn bekeken: van eengezinswoningen t/m transformatie naar studentenhuisvesting. De gemeente herontwikkelt de oude praktijkschool in Haagweg Noord niet zelf, dus zal na verkoop een planologische procedure gevolgd dienen te worden door de koper.

Deze school in Haagwegkwartier heeft dus al woonbestemming.
Bron: klik

Vergunning De Verleyding ter inzage

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de realisering van appartementencomplex De Verleyding gelegen in Haagweg Noord. Dit gebouw komt te liggen tussen het Schrijverspark en het spoor, dus aan het eind van de Potgieterlaan. De straatnaam die de gemeente hiervoor heeft gekozen is het Boudewijn Büchpad. In het gebouw worden 112 huurappartementen gerealiseerd voor werkende jongeren.

Uit de ons toegezonden vergunning blijkt dat het plan op enkele punten afwijkt van het bestemmingsplan en de bouwverordening. De gemeente heeft besloten om toch medewerking te verlenen.

Die afwijking betreft hierbij de realisering van overdekte fietsenstallingen aan weerszijden van het gebouw. Deze worden gebouwd binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Maar binnen deze bestemmingen mogen geen gebouwen worden gebouwd. Omdat volgens het Bouwbesluit een overdekte en afsluitbare fietsenberging bij een dergelijk appartementengebouw verplicht is heeft de gemeente besloten akkoord te gaan met deze afwijking van het bestemmingsplan. De fietsenbergingen zullen geplaatst worden achter hagen en daardoor minder ‘in het zicht’ komen te liggen.

Ook voldoet het plan niet helemaal aan de parkeereis. Aan weerszijden van het gebouw komt een (met een slagboom afsluitbaar) eigen parkeerterrein. Deze is niet toegankelijk voor de bewoners uit het Haagwegkwartier. Er worden volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen te weinig aangelegd. De gemeente verleent  toch medewerking omdat bij de recente nieuwbouw aan de Lucebertstraat volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen extra zijn aangelegd ten behoeve van De Verleyding.

De Welstandscommissie had aanvankelijk bezwaar tegen het uiterlijk van het gebouw maar na een aantal aanpassingen is ook Welstand akkoord gegaan.

De vergunning en de bijbehorende tekeningen, rapporten etc. vind u via onderstaande link:

https://gemeente.leiden.nl/publicaties/vergunningen/bvdetail/638335/bvjaar/2016/bvmaand/11/

De vergunning ligt vanaf 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Als u belanghebbende bent, bijv. omdat u op het toekomstige gebouw uit gaat kijken vanuit uw woning, dan kunt u bezwaar tegen de verleende vergunning indienen tijdens die 6 weken. Hoe u dat moet doen leest u op de website van de gemeente:

https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/bezwaar-en-beroep/

 

 

Fietspad – Verleyding

Even een kleine verheldering naar aanleiding van vragen die bewoners aan ons stelden omtrent het fietspad dat gerealiseerd gaat worden in Haagweg Noord richting Zoetermeer.

Op onderstaande tekening die bij de vergunning staat (en als document op de website van de gemeente) staat er toch wel een fietspad ingetekend, zie onderstaande tekening aan de bovenkant (de kleine lettertjes links en rechts). Dat pad ligt wel tussen het gebouw en het spoor.

https://www.leiden.nl/fileadmin/vergunningen/Publicatie 2016-11-24/161680 LDN01M 09075/B40a TerreinplanBB161114.pdf

Omgevingsvergunning De Verleyding

verleyding_bouwPublicatiedatum: 24-11-2016
Titel: Omgevingsvergunning bouwen uitwegen Gemeente Leiden
Beschrijving: bouwen 112 appartementen ” De Verleyding”, Lucebertstraat – Toussaintkade

Zaaknummer: 161680-2382437-V161124
bron: gemeente Leiden

De Verleyding

Ten Brinke Vastgoedontwikkeling te Arnhem heeft afgelopen jaar de locatie van het project De Verleyding van ontwikkelaar La Linea Leiden overgenomen en verkocht aan de SHWJ.

Meer lezen

Verleyding

de-verleyding-tekeningAl in het bestemmingsplan van 2011 was de nieuwbouw opgenomen van een appartementencomplex van zo’n 37 meter hoog, aan het eind van het Schrijverspark (bij de hoek Potgieterlaan-Toussaintkade) tegen het spoor aan. Destijds was het de bedoeling dat hier ca 40 luxe appartementen gerealiseerd zouden worden. Er waren veel protesten uit de buurt maar uiteindelijk is het betreffende bestemmingsplan toen wel vastgesteld en onherroepelijk geworden. Door de crisis is echter de bouw nooit gestart. Nu is er een aangepast plan gepresenteerd waar binnenkort bouwvergunning voor aangevraagd zal worden. De aanpassing zit hem niet in het volume van het gebouw, dat blijft ongeveer hetzelfde en past in het bestemmingsplan. De doelgroep is echter wel een heel andere. De luxe appartementen zijn vervangen door 112 kleine huurappartementen (kleiner dan 50 m2) voor werkende jongeren (geen studenten) tot 35 jaar. De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren wordt eigenaar van het pand dat begin 2018 klaar moet zijn.

Meer tekeningen vindt u op de website van de SHWJ

Zodra de definitieve tekeningen voor de bouwvergunning ter inzage gelegd worden (naar verwachting deze zomer) zal de belangenvereniging beoordelen of er aanleiding is bezwaar te maken. We vinden het vooral belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein gerealiseerd gaan worden.

Houdt eventueel ook deze pagina op onze website in de gaten voor meer nieuws.