Grofvuil weer gratis opgehaald.

Mocht u het gemist hebben: het grofvuil wordt sinds 1 januari 2017 (na afspraak) weer gratis opgehaald.

De gemeentelijke maatregel om (best wel fors) te moeten betalen voor het ophalen van grofvuil van een tijd geleden leverde (je kon er op wachten) weer complete bankstellen op bij de vuilcontainers.

Die maatregel is inmiddels weer ingetrokken en het ophalen van grofvuil is (onder bepaalde voorwaarden) weer gratis. Net als vroeger moet u hiervoor wel een afspraak maken, dat kan via de website van de gemeente.

Omdat we constateerden dat er ook in januari nog wel aardig wat grofvuil bij de vuilcontainers is neergezet willen we u graag wijzen op deze vernieuwde gratis ophaalmogelijkheid. Het illegaal dumpen van grofvuil bij de afvalcontainers kan bovendien een flinke boete opleveren.

Hoe u van uw grofvuil afkomt leest u hier!

Verkamering niet te stuiten?

Wat is ‘verkamering’? Dit is het opsplitsen van gewone eengezinswoningen in meerdere kamers (met eventueel gemeenschappelijke ruimte) die verhuurd worden aan o.a. studenten en werkende jongeren. Voor speculanten is dit lucratief. Maar volgens de Leidse PvdA loopt het de spuigaten uit. Ze heeft dit onderwerp daarom al een tijd geleden op de politieke agenda gezet. De belangenvereniging heeft hier al meerdere keren contact over gehad met de PvdA omdat verkamering in het Haagwegkwartier veel voorkomt.

In het Leidsch Dagblad stond 8 februari een artikel over verkamering met de weinig hoopgevende titel ‘Verkamering is niet te stuiten’. Elwin Wolters, die als duo-raadslid dit onderwerp namens de PvdA behandelt kijkt reikhalzend uit naar maatregelen. Hij pleit er onder andere voor om voor de buurten Transvaal en het Haagwegkwartier helemaal een stop op het verkameren op te leggen.

Uit het artikel:
Als de betreffende huizen veilig zijn, goed worden onderhouden, de tuintjes worden bijgehouden, de bewoners niet tot diep in de nacht luidruchtig feesten en de fietsenkluwen de stoep niet blokkeert is het niet zo’n probleem. Maar uit de meldlijn die de PvdA instelde blijkt dat overlast eerder regel dan uitzondering is.

Vorig jaar werd in de raad afgesproken dat de gemeente de bouwtechnische staat en (brand)veiligheid van de betreffende panden gaat controleren. Maar een definitief voorstel hierover is er nog niet. De gemeente heeft laten weten dat er dit voorjaar een voorstel aankomt.

Wordt vervolgd dus!

Resultaten tuinvogeltelling

In het hele land hebben ruim 61.000 deelnemers op 28 en 29 januari de tuinvogels in hun tuin geteld. Dit in het kader van de nationale tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Zij telden bijna 1 miljoen vogels. In Leiden werden de huismus, de kauw en de merel het meest geteld. Bent u benieuwd welke vogels er in het Haagwegkwartier veel rondvliegen? Via www.tuinvogeltelling.nl en onderstaande link kunt u met uw postcode zoeken naar de getelde vogels in Haagweg Noord (en ziet u gelijk hoe die vogels er nu precies uitzien).

https://www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/in-mijn-buurt

Parkeren – digitale bezoekersvergunning

De Belangenvereniging Haagwegkwartier wil u erop attenderen dat u vanaf 30 januari 2017 via de website leiden.nl/parkeren een digitale bezoekersvergunning kunt aanvragen. Zo’n bezoekersvergunning kost €5 voor 20 uur parkeren van uw bezoek. Uiteraard kan uw bezoek ook gewoon via de parkeerautomaten (door het kenteken in te voeren) betalen. Het digitaal regelen van parkeerzaken kan voor sommige mensen lastig zijn. Daarom organiseert de gemeente Leiden inloopbijeenkomsten waar je informatie kunt krijgen en vragen kunt stellen. De tweede inloopbijeenkomst is morgen 20 januari 2017 van 13.30 tot 16.30 uur in Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a.

Meer informatie op de website van de gemeente Leiden.

Haagweg Noord is betaald parkeren. Voor meer informatie over het parkeren leest u meer op onze website bij parkeren.

Tégen verplaatsing van het busstation

Wijkvereniging Houtkwartier informeert ons over de verplaatsing van het busstation en verzoekt het volgende bericht met u te delen als bewoner van Haagweg Noord:

Geacht bestuur Haagwegkwartier,

Onder het motto ‘Terwee Nee’ presenteren wij onze argumenten Tégen verplaatsing van het busstation van Leiden naar de ‘Zeezijde’ van het station.

Een voorproefje:

  • Deze verplaatsing wordt een financieel moeras voor de gemeente
  • Zowel ruimte-, verkeers- als milieutechnisch pást het busstation helemaal niet op de voorgenomen plek
  • Het gemeentebestuur kan in het geheel geen draagvlak voor de voorgenomen verplaatsing tonen

Wij vinden het tijd om u – als belangenbehartiger van een ander stuk van onze stad – uit te nodigen deze presentatie bij te wonen. Zodat u mee kunt oordelen over de voornemens van het gemeentebestuur en onze stellingname.

De presentatie zal plaats vinden in de Aula van het Driestarcollege, Vennemeerstraat, Leiden. 17 januari, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00), Aula Driestarcollege, Vennemeerstraat, Leiden

Onze leden, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen in onze wijk en leden van de gemeenteraad zijn hierbij ook aanwezig.

 

Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging Houtkwartier

Hans van Dalen

Oliebollenvet

Het hoogheemraadschap van Rijnland roept mensen op om geen oud en gebruikt oliebollen- en frituurvet in het riool te gooien.

Dit kan namelijk serieuze problemen in het riool en in de rioolwaterzuiveringen opleveren. Het is beter om het vet te recyclen. Bij steeds meer supermarkten, scholen, sportclubs en milieustraten staat een gele container voor de inzameling van gebruikt vet.

Het verhelpen van verstoppingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties en in het riool kosten veel geld. Onderhoud door vetophoping rond de feestdagen kost de waterschappen elk jaar miljoenen euro’s om al dat vet uit het water te filteren.

Als men het gebruikte frituur- of oliebollenvet inlevert, hoeven deze kosten niet worden gemaakt en wordt het vet ook nog eens nuttig hergebruikt voor biobrandstof en het opwekken van groene stroom.

Op www.frituurvetrecyclehet.nl zijn de inzamelpunten te vinden.

 

Bron: nu.nl

Kenteken parkeren per 30 januari 2017

Het kenteken parkeren gaat per 30 januari in. Op onze website onder het menu gemeente Leiden vindt u meer informatie over het parkeren in Haagweg Noord.

Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft het verzoek gekregen van Inge Roest van Wissen van de Gemeente Leiden om de volgende documenten met u te delen. Het betreft het kenteken parkeren dat per 30 januari in gaat in Haagweg Noord.

Tevens willen wij erop attenderen om het volgende informatiefilmpje te bekijken.

 

Kentekenparkeren en de gehandicaptenparkeerkaart

Leiden gaat kentekenparkeren

 

Gemeente haalt kerstbomen op

De gemeente Leiden haalt in de eerste week van januari kerstbomen per wijk op. Elke wijk krijgt een ophaaldag. Die dag kunnen de kerstbomen langs de straat worden gezet. Mensen die eerder of later van hun boom af willen, kunnen hun kerstboom inleveren bij de Milieustraat of bij Beheer op de Kenauweg.

Vrijdag 6 januari, Bos- en Gasthuisdistrict, Transvaalbuurt. Onze buurt Haagweg Noord maakt deel uit van Bos- en Gasthuisdistrict.

Huishoudens met een minicontainer kunnen de kerstboom neerzetten op de plek waar zij hun minicontainer aanbieden om geleegd te worden. Bewoners van Haagwegkwartier die gebruik maken van een (ondergrondse)huisvuilcontainer kunnen hun boom naast die containers plaatsen. De kerstbomen worden vanaf 8.00 uur opgehaald in Haagweg Noord op vrijdag 6 januari.

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Leiden. Op de afbeelding van de website van de gemeente Leiden valt Haagweg Noord in het roze gedeelte.

In het Haagwegkwartier aan de Ten Katestraat ligt de speeltuin Westerkwartier. Ook hier kunt u ook uw kerstboom zoals elk jaar inleveren.