Oude praktijkschool

Zodra er meer duidelijkheid komt over de oude praktijkschool aan de Ter Haarkade in Haagweg Noord, zullen wij u verder informeren. Onze wijkregisseur heeft heel duidelijk aan gegeven dat er geen statushouders in komen. Dit heeft de voorzitter van de belangenvereniging Haagwegkwartier  ook van de burgemeester persoonlijk vernomen.

Het object is omstreeks 1960 gebouwd in Haagweg Noord als school en heeft een tijdelijke invulling. Deze locatie vraagt om een passende toekomstige invulling.
De huidige bestemming is ‘woondoeleinden en Sport & Recreatie’ en de locatie staat dus in de startblokken om bebouwd te worden met woningbouw.

De eerste voorzichtige haalbaarheidsstudies zijn hiervoor opgesteld om te beoordelen wat aan bouwvolume mogelijk is. Diverse scenario’s zijn bekeken: van eengezinswoningen t/m transformatie naar studentenhuisvesting. De gemeente herontwikkelt de oude praktijkschool in Haagweg Noord niet zelf, dus zal na verkoop een planologische procedure gevolgd dienen te worden door de koper.

Deze school in Haagwegkwartier heeft dus al woonbestemming.
Bron: klik

Vergunning De Verleyding ter inzage

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de realisering van appartementencomplex De Verleyding gelegen in Haagweg Noord. Dit gebouw komt te liggen tussen het Schrijverspark en het spoor, dus aan het eind van de Potgieterlaan. De straatnaam die de gemeente hiervoor heeft gekozen is het Boudewijn Büchpad. In het gebouw worden 112 huurappartementen gerealiseerd voor werkende jongeren.

Uit de ons toegezonden vergunning blijkt dat het plan op enkele punten afwijkt van het bestemmingsplan en de bouwverordening. De gemeente heeft besloten om toch medewerking te verlenen.

Die afwijking betreft hierbij de realisering van overdekte fietsenstallingen aan weerszijden van het gebouw. Deze worden gebouwd binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Maar binnen deze bestemmingen mogen geen gebouwen worden gebouwd. Omdat volgens het Bouwbesluit een overdekte en afsluitbare fietsenberging bij een dergelijk appartementengebouw verplicht is heeft de gemeente besloten akkoord te gaan met deze afwijking van het bestemmingsplan. De fietsenbergingen zullen geplaatst worden achter hagen en daardoor minder ‘in het zicht’ komen te liggen.

Ook voldoet het plan niet helemaal aan de parkeereis. Aan weerszijden van het gebouw komt een (met een slagboom afsluitbaar) eigen parkeerterrein. Deze is niet toegankelijk voor de bewoners uit het Haagwegkwartier. Er worden volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen te weinig aangelegd. De gemeente verleent  toch medewerking omdat bij de recente nieuwbouw aan de Lucebertstraat volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen extra zijn aangelegd ten behoeve van De Verleyding.

De Welstandscommissie had aanvankelijk bezwaar tegen het uiterlijk van het gebouw maar na een aantal aanpassingen is ook Welstand akkoord gegaan.

De vergunning en de bijbehorende tekeningen, rapporten etc. vind u via onderstaande link:

https://gemeente.leiden.nl/publicaties/vergunningen/bvdetail/638335/bvjaar/2016/bvmaand/11/

De vergunning ligt vanaf 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Als u belanghebbende bent, bijv. omdat u op het toekomstige gebouw uit gaat kijken vanuit uw woning, dan kunt u bezwaar tegen de verleende vergunning indienen tijdens die 6 weken. Hoe u dat moet doen leest u op de website van de gemeente:

https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/bezwaar-en-beroep/

 

 

Leiden wijzigt hondenbeleid

De nieuwe nota hondenbeleid is vastgesteld en de komende weken is er gelegenheid om hierop in te spreken. In de nota staat een nieuwe lijst met losloopgebieden. Ook besluit het college van burgemeester en wethouders om de afvalbakken met poepzakjes af te schaffen.

Voor meer informatie lees verder op de website van de gemeente en op onze pagina leest u welke losloopgebieden blijven.

Fietspad – Verleyding

Even een kleine verheldering naar aanleiding van vragen die bewoners aan ons stelden omtrent het fietspad dat gerealiseerd gaat worden in Haagweg Noord richting Zoetermeer.

Op onderstaande tekening die bij de vergunning staat (en als document op de website van de gemeente) staat er toch wel een fietspad ingetekend, zie onderstaande tekening aan de bovenkant (de kleine lettertjes links en rechts). Dat pad ligt wel tussen het gebouw en het spoor.

https://www.leiden.nl/fileadmin/vergunningen/Publicatie 2016-11-24/161680 LDN01M 09075/B40a TerreinplanBB161114.pdf

Politie controleert op vuurwerk en alcohol

Met regelmaat zijn er controles op de Haagweg. De rijbaan ter hoogte van de moskee leent zich goed voor de politie om zo eventueel voertuigen naar het parkeerterrein van Noordman te verwijzen. Afgelopen zaterdag was het weer zover in Haagweg Noord.

Bron: Sleutelstad

politie-controleert-vuurwerk-en-alcoholZaterdagavond heeft de politie op verschillende locaties vuurwerk- en alcoholcontroles gehouden. Bij de Haagweg in het Haagwegkwartier in Leiden moesten alle automobilisten die staande gehouden werden een blaastest ondergaan. Bij bestelbusjes werd de laadruimte gecontroleerd op illegaal vuurwerk.

Voor zover bekend werd er geen vuurwerk aangetroffen. Wel zijn er drie bekeuringen uitgedeeld. Van de ongeveer 900 automobilisten die moesten blazen, bleek er één teveel op te hebben.

Klankbordgroep Parkeren

Deze week zijn we gestart met het vervangen van de parkeerautomaten in het centrum. Dit is nodig als voorbereiding op de invoering van kentekenparkeren op eind januari 2017.  Graag informeer ik u als intermediair over dit project.

Nieuwe parkeerautomaten
Op de huidige parkeerautomaten in het centrum kan de parkeerder geen kenteken invoeren. Daarom moeten alle automaten worden vervangen.

75 Automaten worden vervangen door nieuwe automaten, van het zelfde type als in de woonwijken rond het centrum. 48 Automaten komen niet meer terug; deze automaten worden in de praktijk relatief minder gebruikt. Direct omwonenden en ondernemers worden hierover binnenkort per brief geïnformeerd. In dit nieuwsbericht kunt u meer achtergrond lezen.

Planning
Het vervangen en verwijderen van de parkeerautomaten in het centrum zal voor het einde van het jaar zijn afgerond. Kentekenparkeren start per eind januari 2017. Vanaf 2 januari kunnen parkeerders als gewenning alvast hun kenteken invoeren, ze ontvangen dan nog wel een parkeerkaartje.

mobiel-hwkWilt u weten waar de parkeerautomaten staan, kijk dan op www.leiden.nl/parkeerautomaten.
Meer informatie over kentekenparkeren vindt u op www.leiden.nl/kentekenparkeren.

Parkeren en betalen met een app via uw telefoon:
Parkmobile en Yellowbrick zijn de bekendsten.

Betaald Parkeren een feit

mobiel-hwkBetaald parkeren is vandaag ingegaan. Gisteravond heeft de voorzitter een rondje in de buurt Haagweg Noord gewandeld en geconstateerd dat het plein achter de Stadsjonker zo goed als leeg is. De Potgieterlaan was ook leger dan normaal gesproken. Hoe zal het de aankomende dagen gaan?

Volgende week dinsdag komt de klankbordgroep parkeren, een terugkomende bijeenkomst van de gemeente met de diverse wijken en buurten, bijeen en dan kunnen wij u verder informeren. In de klankbord groep hebben wij mee gedacht over de parkeerautomaten-haagwegkwartier. Weinig parkeerautomaten? Het idee is dat men via een mobiele app betaalt. Er hangen meerdere bordjes met het nummer van deze buurt.

De gemeente heeft voor het betaald parkeren tellingen gemaakt. In enkele straten was de parkeerdruk meer dan 100%, wat betekent dat er ook geparkeerd werd op plaatsen waar dat niet mag.

Als er geen vergunning, parkeerkaartje, bezoekerskraskaart of aanmelding mobiel parkeren is dan loopt de parkeerder het risico op een boete van 62 euro. Bij de parkeercontroles wordt ook gehandhaafd op andere overtredingen. Zo levert parkeren op de stoep bijvoorbeeld een boete op van 99,90 euro.

Nuttige telefoonnummers

Telefoonnummers snel bij de hand

Onder het menu “Gemeente Leiden” vindt u deze lijst permanent terug.

Milieuklachtentelefoon (kantooruren) 071 4083666
Milieuklachtentelefoon (buiten kantooruren) 0900 8844
Horecaklachtenlijn 071 5167015
Evenementenklachtenlijn 071 5661600
Graffitimeldlijn 071 5322878
Servicepunt woonomgeving (afval e.d.) 071 5165501
Servicepunt bouwen en wonen 071 5165502
Servicepunt parkeren 071 5165503

Brug Haagweg

openbare-wegwerkzaamheden-hwkJohn van Velzen de wijkbeheerder van Haagweg Noord laat ons weten dat de afronding van de restauratie van de brug aan de Haagweg nog enige maanden op zich laat wachten. Het volgende bericht hebben wij als belangenvereniging Haagwegkwartier mogen ontvangen:

Op dinsdag 25 oktober is over de brug overleg geweest met John van Velzen en verkeersregie. De brug moet ca. 4 weken geheel worden afgesloten. Om die reden zal het onderhoud aan de Rijnzichtbrug in de bouwvakvakantie van 2017 worden uitgevoerd, dat lijkt qua verkeersdrukte de meest geschikte periode.

Wat de werkzaamheden betreft zijn dit:
–       Conserveren van leuningen en bovenbouw
–       Vervangen van de druklaag (beton) van het dek in verband met constructieve veiligheid
–       Aanbrengen van slijtlagen
–       Overige betonreparaties
–       Aanvullende onderhoudswerkzaamheden

 

Magnolia bij de Stadsjonker

magnoliaIn het Haagwegkwartier aan de Potgieterlaan staat een appartementencomplex. Dit complex heet de Stadsjonker. Hier zijn diverse bomen aan de kant van de tuintjes bij stevige wind om geknakt. Aan de kant van de parkeervakken staan magnolia’s. Deze zijn sterker in hun stam.

Bij de Stadsjonker worden eind november 3 magnolia’s geplant. Deze bomen zijn minder windgevoelig dan de vorige en worden geacht langer mee te gaan. Haagweg Noord wordt weer wat groener.