Oude praktijkschool

Zodra er meer duidelijkheid komt over de oude praktijkschool aan de Ter Haarkade in Haagweg Noord, zullen wij u verder informeren. Onze wijkregisseur heeft heel duidelijk aan gegeven dat er geen statushouders in komen. Dit heeft de voorzitter van de belangenvereniging Haagwegkwartier  ook van de burgemeester persoonlijk vernomen.

Het object is omstreeks 1960 gebouwd in Haagweg Noord als school en heeft een tijdelijke invulling. Deze locatie vraagt om een passende toekomstige invulling.
De huidige bestemming is ‘woondoeleinden en Sport & Recreatie’ en de locatie staat dus in de startblokken om bebouwd te worden met woningbouw.

De eerste voorzichtige haalbaarheidsstudies zijn hiervoor opgesteld om te beoordelen wat aan bouwvolume mogelijk is. Diverse scenario’s zijn bekeken: van eengezinswoningen t/m transformatie naar studentenhuisvesting. De gemeente herontwikkelt de oude praktijkschool in Haagweg Noord niet zelf, dus zal na verkoop een planologische procedure gevolgd dienen te worden door de koper.

Deze school in Haagwegkwartier heeft dus al woonbestemming.
Bron: klik

Ter Haarplein

De molenaar van molen d’Heesterboom zei eens: “Ik ben blij met de bouw van de moskee. Het gebouw is lager dan de flat die er stond en de wieken vangen nu meer en beter wind.”

Voor de molenaar een gunstiger gebouw en voor de buurtbewoners uit het Haagwegkwartier een openbaar plein waar bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen straks hun kroost kunnen leren fietsen. Voor de bewoners vanuit de Ten Katestraat vrij zicht naar de Churchilllaan.

Watergang: In het vorige overleg is gemeld dat de doorstroming in de watergang aan de Ter Haarkade erg slecht is. Dat had de gemeente op dat moment ook reeds geconstateerd.
De betreffende watergang aan de Ter Haarkade is inmiddels uitgebaggerd. Er zijn nadien geen klachten meer over binnengekomen vanuit bewoners van het Haagwegkwartier of het Hoogheemraadschap.
Het ontwerp van de watergangen is goedgekeurd door het Hoogheemraadschap en heeft daarvoor ook de zogenaamde ‘keurvergunning’ verleend.

Fietsenrekken: Aan de Haagwegzijde worden òp het terrein van de moskee beugels geplaatst waar fietsen tegenaan gestald kunnen worden. Tot 120 fietsen kunnen hier gestald worden.

Toegankelijkheid: het plein krijgt een ronde bank als ontmoetingsplek en het plein van de moskee in Haagweg Noord blijft toegankelijk voor openbaar gebruik. In het eerste kwartaal 2017 zouden het gebouw en plein klaar moeten zijn.

Politie controleert op vuurwerk en alcohol

Met regelmaat zijn er controles op de Haagweg. De rijbaan ter hoogte van de moskee leent zich goed voor de politie om zo eventueel voertuigen naar het parkeerterrein van Noordman te verwijzen. Afgelopen zaterdag was het weer zover in Haagweg Noord.

Bron: Sleutelstad

politie-controleert-vuurwerk-en-alcoholZaterdagavond heeft de politie op verschillende locaties vuurwerk- en alcoholcontroles gehouden. Bij de Haagweg in het Haagwegkwartier in Leiden moesten alle automobilisten die staande gehouden werden een blaastest ondergaan. Bij bestelbusjes werd de laadruimte gecontroleerd op illegaal vuurwerk.

Voor zover bekend werd er geen vuurwerk aangetroffen. Wel zijn er drie bekeuringen uitgedeeld. Van de ongeveer 900 automobilisten die moesten blazen, bleek er één teveel op te hebben.

Brug Haagweg

openbare-wegwerkzaamheden-hwkJohn van Velzen de wijkbeheerder van Haagweg Noord laat ons weten dat de afronding van de restauratie van de brug aan de Haagweg nog enige maanden op zich laat wachten. Het volgende bericht hebben wij als belangenvereniging Haagwegkwartier mogen ontvangen:

Op dinsdag 25 oktober is over de brug overleg geweest met John van Velzen en verkeersregie. De brug moet ca. 4 weken geheel worden afgesloten. Om die reden zal het onderhoud aan de Rijnzichtbrug in de bouwvakvakantie van 2017 worden uitgevoerd, dat lijkt qua verkeersdrukte de meest geschikte periode.

Wat de werkzaamheden betreft zijn dit:
–       Conserveren van leuningen en bovenbouw
–       Vervangen van de druklaag (beton) van het dek in verband met constructieve veiligheid
–       Aanbrengen van slijtlagen
–       Overige betonreparaties
–       Aanvullende onderhoudswerkzaamheden