Verkamering niet te stuiten?

Wat is ‘verkamering’? Dit is het opsplitsen van gewone eengezinswoningen in meerdere kamers (met eventueel gemeenschappelijke ruimte) die verhuurd worden aan o.a. studenten en werkende jongeren. Voor speculanten is dit lucratief. Maar volgens de Leidse PvdA loopt het de spuigaten uit. Ze heeft dit onderwerp daarom al een tijd geleden op de politieke agenda gezet. De belangenvereniging heeft hier al meerdere keren contact over gehad met de PvdA omdat verkamering in het Haagwegkwartier veel voorkomt.

In het Leidsch Dagblad stond 8 februari een artikel over verkamering met de weinig hoopgevende titel ‘Verkamering is niet te stuiten’. Elwin Wolters, die als duo-raadslid dit onderwerp namens de PvdA behandelt kijkt reikhalzend uit naar maatregelen. Hij pleit er onder andere voor om voor de buurten Transvaal en het Haagwegkwartier helemaal een stop op het verkameren op te leggen.

Uit het artikel:
Als de betreffende huizen veilig zijn, goed worden onderhouden, de tuintjes worden bijgehouden, de bewoners niet tot diep in de nacht luidruchtig feesten en de fietsenkluwen de stoep niet blokkeert is het niet zo’n probleem. Maar uit de meldlijn die de PvdA instelde blijkt dat overlast eerder regel dan uitzondering is.

Vorig jaar werd in de raad afgesproken dat de gemeente de bouwtechnische staat en (brand)veiligheid van de betreffende panden gaat controleren. Maar een definitief voorstel hierover is er nog niet. De gemeente heeft laten weten dat er dit voorjaar een voorstel aankomt.

Wordt vervolgd dus!

Resultaten tuinvogeltelling

In het hele land hebben ruim 61.000 deelnemers op 28 en 29 januari de tuinvogels in hun tuin geteld. Dit in het kader van de nationale tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Zij telden bijna 1 miljoen vogels. In Leiden werden de huismus, de kauw en de merel het meest geteld. Bent u benieuwd welke vogels er in het Haagwegkwartier veel rondvliegen? Via www.tuinvogeltelling.nl en onderstaande link kunt u met uw postcode zoeken naar de getelde vogels in Haagweg Noord (en ziet u gelijk hoe die vogels er nu precies uitzien).

https://www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/in-mijn-buurt

Vergunning De Verleyding ter inzage

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de realisering van appartementencomplex De Verleyding gelegen in Haagweg Noord. Dit gebouw komt te liggen tussen het Schrijverspark en het spoor, dus aan het eind van de Potgieterlaan. De straatnaam die de gemeente hiervoor heeft gekozen is het Boudewijn Büchpad. In het gebouw worden 112 huurappartementen gerealiseerd voor werkende jongeren.

Uit de ons toegezonden vergunning blijkt dat het plan op enkele punten afwijkt van het bestemmingsplan en de bouwverordening. De gemeente heeft besloten om toch medewerking te verlenen.

Die afwijking betreft hierbij de realisering van overdekte fietsenstallingen aan weerszijden van het gebouw. Deze worden gebouwd binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Maar binnen deze bestemmingen mogen geen gebouwen worden gebouwd. Omdat volgens het Bouwbesluit een overdekte en afsluitbare fietsenberging bij een dergelijk appartementengebouw verplicht is heeft de gemeente besloten akkoord te gaan met deze afwijking van het bestemmingsplan. De fietsenbergingen zullen geplaatst worden achter hagen en daardoor minder ‘in het zicht’ komen te liggen.

Ook voldoet het plan niet helemaal aan de parkeereis. Aan weerszijden van het gebouw komt een (met een slagboom afsluitbaar) eigen parkeerterrein. Deze is niet toegankelijk voor de bewoners uit het Haagwegkwartier. Er worden volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen te weinig aangelegd. De gemeente verleent  toch medewerking omdat bij de recente nieuwbouw aan de Lucebertstraat volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen extra zijn aangelegd ten behoeve van De Verleyding.

De Welstandscommissie had aanvankelijk bezwaar tegen het uiterlijk van het gebouw maar na een aantal aanpassingen is ook Welstand akkoord gegaan.

De vergunning en de bijbehorende tekeningen, rapporten etc. vind u via onderstaande link:

https://gemeente.leiden.nl/publicaties/vergunningen/bvdetail/638335/bvjaar/2016/bvmaand/11/

De vergunning ligt vanaf 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Als u belanghebbende bent, bijv. omdat u op het toekomstige gebouw uit gaat kijken vanuit uw woning, dan kunt u bezwaar tegen de verleende vergunning indienen tijdens die 6 weken. Hoe u dat moet doen leest u op de website van de gemeente:

https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/bezwaar-en-beroep/