Belangenvereniging

logo-belangen-hwk-grootDe Belangenvereniging Haagwegkwartier is op  21 september 2009 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

U heeft wensen voor uw directe woonomgeving. Die hebben uw naaste buren ook en de bewoners van enkele straten verder ook. Om al die wensen te bundelen is een wijkvereniging nuttig. Gelukkig probeert de gemeente steeds meer samen met de belangenvereniging Haagwegkwartier en de bewoners te besturen. Onze wijkregisseur speelt hierin een belangrijke rol. Dat merken we ook bij het stadsbestuur en de gemeenteambtenaren. Het is goed dat er een groepering is die namens de wijk kan spreken. Daarvoor moet wel uw mening bekend zijn.

Wordt lid indien u dit nog niet bent.

Het doel van de vereniging is de belangen van de bewoners te behartigen. Bij leefbaarheid kan gedacht worden aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, veiligheid, groenvoorzieningen, parkeerdruk en verkeerscirculatie.

Achter de schermen wordt hard gewerkt. Helaas is dit niet altijd zichtbaar. Om u goed te kunnen informeren is het raadzaam lid te zijn van de Belangenvereniging. We hebben op dit moment nog genoeg geld in kas en vragen daarom geen contributie.
U kunt zich eenvoudig aanmelden door het contactformulier op deze website in te vullen of door het inschrijfformulier, dat zich bij onze brievenbus in de speeltuin Westerkwartier bevindt, in te vullen en in de bus te werpen.

Via de Agenda op de activiteiten pagina kunt u zien wanneer wij vergaderen. Mocht u  iets besproken willen hebben, meld het ons en wij nemen het item als agendapunt mee in de vergadering. Mocht u liever in persoon uw verhaal willen doen? Geen probleem. U heeft als lid van de Belangenvereniging de mogelijkheid om als gastspreker aan het begin van de vergadering uw verhaal te doen. Hiervoor kunt u zich via de mail bij de secretaris aanmelden. Wij nemen ieder initiatief serieus.

Bos- en Gasthuisdistrict is een van de districten (wijken) van Leiden. In deze wijk ligt de buurt Haagweg-Noord. De belangenverenigng zet zich in voor de wijk Haagweg Noord, in de volksmond Haagwegkwartier of Schrijversbuurt.

Haagweg Noord is het gebied tussen de Oude Rijn, spoorweg, Toussaintkade en Kneppelhoutstraat en de Churchilllaan. Deze buurt is meer dan 100 jaar oud en het werd hoog tijd dat deze buurt opgeknapt zou worden. De gemeente heeft hiervoor plannen ontworpen.
Buurtbewoners begrepen al gauw dat er gesloopt ging worden en er nieuwbouw zou komen. Een aantal actieve buurtbewoners heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de buurt.  Het leek erop dat er veel geld gestoken zou worden in nieuwbouw en dat de rest van de wijk hier niets aan zou hebben. In juni 2009 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de buurt. In 2016 is de nieuwe buurt Haagwegkwartier opgeleverd.

word-lidWij houden voor u in de gaten wat er in de buurt gebeurt. Op onze website vindt u alle belangrijke informatie. Alle leden worden per e-mail op de hoogte gehouden.

Hou het nieuws in de gaten voor de lopende zaken in het Haagwegkwartier.

huishoudelijk-reglement