Kascommissie

kascommissie-hwk

De kascommissie controleert de financiële administratie van de belangenvereniging Haagwegkwartier die de penningmeester in beheer heeft.

Deze commissie bestaat uit twee leden van de belangenvereniging Haagwegkwartier die tevens woonachtig zijn in de buurt Haagweg Noord.