Vroeger

dossier-hwkHaagweg Noord – Haagwegkwartier – Schrijversbuurt

De huidige buurt is gesitueerd in wat sinds de Middeleeuwen de Boshuizer Polder was, vernoemd naar de familie Boschuysen.

De Haagweg, waarnaar de buurt is vernoemd, is van oudsher een belangrijke uitvalsweg geweest van Leiden. De Haagweg heette voor de annexatie van het gebied door Leiden Voorschoterweg. De Haagweg eindigde indertijd ter hoogte van de huidige Witte Singel bij de Witte Poort, waarna hij overging in het Noordeinde.

De Haagweg is een historische weg aan de zuidelijke oever van de Oude Rijn en ligt stroomafwaarts in het verlengde van het Noordeinde en de Breestraat. Van oudsher kwam de Haagweg uit op de Witte Singel en het eindpunt van de trekvaart naar Delft, voor de brug naar de Witte Poort.

Langs de Haagweg vond in het verleden veel bedrijvigheid plaats, waarvan houtzaagmolen d’Heesterboom nog een restant is. Naast enkele rijksmonumenten, waarvan Villa Rozenhof in het oog springt, liggen er nog diverse andere historische panden langs de Haagweg, zoals bijvoorbeeld Huize Ter Wetering en de woning van Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes.

Haagweg Noord, of in de volksmond Haagwegkwartier, kent een mooie geschiedenis. Daar horen ook foto’s bij. Indien u nog een mooie foto heeft die een plekje op de website verdient kunt u de foto aan ons mailen. Ook nieuwe foto’s die iets vertellen over de wijk zijn welkom. Wij zullen de foto’s bekijken en na overleg plaatsen.

oud-vs-nieuw2In 2009 is de belangenvereniging opgericht. Er moest een logo ontwikkeld worden. Gekozen is voor de kleuren groen, rood en blauw. Een groene wijk, huizen met rode daken en water waar gevaren of gevist wordt. In 2013 is gebrainstormd over vernieuwing en is er een nieuw logo ontstaan. Ook over het lettertype in het nieuwe logo is goed nagedacht. Gekozen is voor een handschrift, omdat er in de wijk veel straatnamen refereren aan schrijvers.

Een album van de oude buurt.