Grofvuil weer gratis opgehaald.

Mocht u het gemist hebben: het grofvuil wordt sinds 1 januari 2017 (na afspraak) weer gratis opgehaald.

De gemeentelijke maatregel om (best wel fors) te moeten betalen voor het ophalen van grofvuil van een tijd geleden leverde (je kon er op wachten) weer complete bankstellen op bij de vuilcontainers.

Die maatregel is inmiddels weer ingetrokken en het ophalen van grofvuil is (onder bepaalde voorwaarden) weer gratis. Net als vroeger moet u hiervoor wel een afspraak maken, dat kan via de website van de gemeente.

Omdat we constateerden dat er ook in januari nog wel aardig wat grofvuil bij de vuilcontainers is neergezet willen we u graag wijzen op deze vernieuwde gratis ophaalmogelijkheid. Het illegaal dumpen van grofvuil bij de afvalcontainers kan bovendien een flinke boete opleveren.

Hoe u van uw grofvuil afkomt leest u hier!

Verkamering niet te stuiten?

Wat is ‘verkamering’? Dit is het opsplitsen van gewone eengezinswoningen in meerdere kamers (met eventueel gemeenschappelijke ruimte) die verhuurd worden aan o.a. studenten en werkende jongeren. Voor speculanten is dit lucratief. Maar volgens de Leidse PvdA loopt het de spuigaten uit. Ze heeft dit onderwerp daarom al een tijd geleden op de politieke agenda gezet. De belangenvereniging heeft hier al meerdere keren contact over gehad met de PvdA omdat verkamering in het Haagwegkwartier veel voorkomt.

In het Leidsch Dagblad stond 8 februari een artikel over verkamering met de weinig hoopgevende titel ‘Verkamering is niet te stuiten’. Elwin Wolters, die als duo-raadslid dit onderwerp namens de PvdA behandelt kijkt reikhalzend uit naar maatregelen. Hij pleit er onder andere voor om voor de buurten Transvaal en het Haagwegkwartier helemaal een stop op het verkameren op te leggen.

Uit het artikel:
Als de betreffende huizen veilig zijn, goed worden onderhouden, de tuintjes worden bijgehouden, de bewoners niet tot diep in de nacht luidruchtig feesten en de fietsenkluwen de stoep niet blokkeert is het niet zo’n probleem. Maar uit de meldlijn die de PvdA instelde blijkt dat overlast eerder regel dan uitzondering is.

Vorig jaar werd in de raad afgesproken dat de gemeente de bouwtechnische staat en (brand)veiligheid van de betreffende panden gaat controleren. Maar een definitief voorstel hierover is er nog niet. De gemeente heeft laten weten dat er dit voorjaar een voorstel aankomt.

Wordt vervolgd dus!

Resultaten tuinvogeltelling

In het hele land hebben ruim 61.000 deelnemers op 28 en 29 januari de tuinvogels in hun tuin geteld. Dit in het kader van de nationale tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Zij telden bijna 1 miljoen vogels. In Leiden werden de huismus, de kauw en de merel het meest geteld. Bent u benieuwd welke vogels er in het Haagwegkwartier veel rondvliegen? Via www.tuinvogeltelling.nl en onderstaande link kunt u met uw postcode zoeken naar de getelde vogels in Haagweg Noord (en ziet u gelijk hoe die vogels er nu precies uitzien).

https://www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/in-mijn-buurt

Parkeren – digitale bezoekersvergunning

De Belangenvereniging Haagwegkwartier wil u erop attenderen dat u vanaf 30 januari 2017 via de website leiden.nl/parkeren een digitale bezoekersvergunning kunt aanvragen. Zo’n bezoekersvergunning kost €5 voor 20 uur parkeren van uw bezoek. Uiteraard kan uw bezoek ook gewoon via de parkeerautomaten (door het kenteken in te voeren) betalen. Het digitaal regelen van parkeerzaken kan voor sommige mensen lastig zijn. Daarom organiseert de gemeente Leiden inloopbijeenkomsten waar je informatie kunt krijgen en vragen kunt stellen. De tweede inloopbijeenkomst is morgen 20 januari 2017 van 13.30 tot 16.30 uur in Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a.

Meer informatie op de website van de gemeente Leiden.

Haagweg Noord is betaald parkeren. Voor meer informatie over het parkeren leest u meer op onze website bij parkeren.

Tégen verplaatsing van het busstation

Wijkvereniging Houtkwartier informeert ons over de verplaatsing van het busstation en verzoekt het volgende bericht met u te delen als bewoner van Haagweg Noord:

Geacht bestuur Haagwegkwartier,

Onder het motto ‘Terwee Nee’ presenteren wij onze argumenten Tégen verplaatsing van het busstation van Leiden naar de ‘Zeezijde’ van het station.

Een voorproefje:

  • Deze verplaatsing wordt een financieel moeras voor de gemeente
  • Zowel ruimte-, verkeers- als milieutechnisch pást het busstation helemaal niet op de voorgenomen plek
  • Het gemeentebestuur kan in het geheel geen draagvlak voor de voorgenomen verplaatsing tonen

Wij vinden het tijd om u – als belangenbehartiger van een ander stuk van onze stad – uit te nodigen deze presentatie bij te wonen. Zodat u mee kunt oordelen over de voornemens van het gemeentebestuur en onze stellingname.

De presentatie zal plaats vinden in de Aula van het Driestarcollege, Vennemeerstraat, Leiden. 17 januari, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00), Aula Driestarcollege, Vennemeerstraat, Leiden

Onze leden, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen in onze wijk en leden van de gemeenteraad zijn hierbij ook aanwezig.

 

Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging Houtkwartier

Hans van Dalen

Kenteken parkeren per 30 januari 2017

Het kenteken parkeren gaat per 30 januari in. Op onze website onder het menu gemeente Leiden vindt u meer informatie over het parkeren in Haagweg Noord.

Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft het verzoek gekregen van Inge Roest van Wissen van de Gemeente Leiden om de volgende documenten met u te delen. Het betreft het kenteken parkeren dat per 30 januari in gaat in Haagweg Noord.

Tevens willen wij erop attenderen om het volgende informatiefilmpje te bekijken.

 

Kentekenparkeren en de gehandicaptenparkeerkaart

Leiden gaat kentekenparkeren

 

Oude praktijkschool

Zodra er meer duidelijkheid komt over de oude praktijkschool aan de Ter Haarkade in Haagweg Noord, zullen wij u verder informeren. Onze wijkregisseur heeft heel duidelijk aan gegeven dat er geen statushouders in komen. Dit heeft de voorzitter van de belangenvereniging Haagwegkwartier  ook van de burgemeester persoonlijk vernomen.

Het object is omstreeks 1960 gebouwd in Haagweg Noord als school en heeft een tijdelijke invulling. Deze locatie vraagt om een passende toekomstige invulling.
De huidige bestemming is ‘woondoeleinden en Sport & Recreatie’ en de locatie staat dus in de startblokken om bebouwd te worden met woningbouw.

De eerste voorzichtige haalbaarheidsstudies zijn hiervoor opgesteld om te beoordelen wat aan bouwvolume mogelijk is. Diverse scenario’s zijn bekeken: van eengezinswoningen t/m transformatie naar studentenhuisvesting. De gemeente herontwikkelt de oude praktijkschool in Haagweg Noord niet zelf, dus zal na verkoop een planologische procedure gevolgd dienen te worden door de koper.

Deze school in Haagwegkwartier heeft dus al woonbestemming.
Bron: klik

Brug Haagweg

openbare-wegwerkzaamheden-hwkJohn van Velzen de wijkbeheerder van Haagweg Noord laat ons weten dat de afronding van de restauratie van de brug aan de Haagweg nog enige maanden op zich laat wachten. Het volgende bericht hebben wij als belangenvereniging Haagwegkwartier mogen ontvangen:

Op dinsdag 25 oktober is over de brug overleg geweest met John van Velzen en verkeersregie. De brug moet ca. 4 weken geheel worden afgesloten. Om die reden zal het onderhoud aan de Rijnzichtbrug in de bouwvakvakantie van 2017 worden uitgevoerd, dat lijkt qua verkeersdrukte de meest geschikte periode.

Wat de werkzaamheden betreft zijn dit:
–       Conserveren van leuningen en bovenbouw
–       Vervangen van de druklaag (beton) van het dek in verband met constructieve veiligheid
–       Aanbrengen van slijtlagen
–       Overige betonreparaties
–       Aanvullende onderhoudswerkzaamheden

 

Magnolia bij de Stadsjonker

magnoliaIn het Haagwegkwartier aan de Potgieterlaan staat een appartementencomplex. Dit complex heet de Stadsjonker. Hier zijn diverse bomen aan de kant van de tuintjes bij stevige wind om geknakt. Aan de kant van de parkeervakken staan magnolia’s. Deze zijn sterker in hun stam.

Bij de Stadsjonker worden eind november 3 magnolia’s geplant. Deze bomen zijn minder windgevoelig dan de vorige en worden geacht langer mee te gaan. Haagweg Noord wordt weer wat groener.