Honden

De algemene regel is: in de gemeente Leiden lopen honden aan de lijn en wordt de hondenpoep door de hondenbezitter opgeruimd.

Boete:
Gebieden waar een verbod voor honden geldt; honden mogen dit gebied niet in, ook niet aan de lijn (bijvoorbeeld op kinderspeelplaatsen) op straffe van een boete (anno 2016 € 140,-).

Bij het uitlaten van honden zijn de baasjes op straffe van een boete (anno 2016 € 90,-) niet alleen verplicht de honden aan de lijn te houden , maar ook zakjes bij zich te dragen om de poep op te ruimen.

Niet chippen en registreren is strafbaar. U bent strafbaar als uw hond niet gechipt of geregistreerd is. U kunt een gevangenisstraf of een geldboete tot € 19.500,- krijgen.

In eigen buurt Haagweg Noord:

12. Potgieterlaan (bestaand)
De groenstrook langs enerzijds de Potgieterlaan en anderzijds de Spoorweghaven tussen Toussaintkade en Oltmansstraat is lang (300 meter) en redelijk breed (ca. 12 meter). Er bevindt zich een laag anti-parkeer-hekje tussen de rijbaan en de groenstrook. Het is verantwoord om honden in dit deel van Haagwegkwartier los te laten lopen onder toezicht van de hondenbaas.

Toussaintkade / Lucebertstraat vervalt
Het plantsoen tussen Toussaintkade en Lucebertstraat in Haagwegkwartier  is in hoofdzaak ingericht als speelplaats, met onder andere een zandbak. Een combinatie met loslopende honden is niet wenselijk.

De volledige informatie vindt u op de website van de gemeente Leiden: Hondenbeleid
Lees hier  de nota_Hondenbeleid_voor_inspraak

Voornemens te zijn de hierna genoemde gebieden, aan te wijzen als gebieden waar de aanlijnplicht niet van toepassing is; het gaat om de volgende gebieden of gedeelten daarvan:

 1)  Hallenweg / Gabriël Metzustraat
2)  Zuidzijde Slaaghsloot
3)  Kooipark
4)  Voetpad langs de Zijl
5)  Zeeheldenpark
6)  Dorus Rijkersweg / Admiraal Banckertweg
7)  Park de Bult
8)  Park Matilo
9)  Van den Brandelerkade / Lorentzkade
10)  Professorenpad
11)  Roomburgerpark
12)  Potgieterlaan (Haagweg Noord)
13)  Akkerhof
14)  Telderskade
15)  Noachstraat / Jacques Urlusplantsoen
16)  Diepenbrocklaan
17)  Korte Vlietpad
18)  Beethovenpark
19)  Smederijstraat
20)  Park Kweeklust
21)  Morspark
22)  Azurietkade
23)  Petronella Voûtepad
24)  Rijndijkpark
25)  Grote weide Leidse Hout
26)  Merenwijkpark
27)  Veerpolderpad
28)  Polderpark Cronesteyn
29)  Boerenpad en Knotterpad

Goed om te weten:
verbod voor honden op speelplaatsen e.d. (Schrijverspark) en op door college aangewezen plaatsen, met uitzondering van geleide- en hulphonden;

  • plicht de hond aan te lijnen, behalve op door het college aangewezen losloopplaatsen en met uitzondering van geleide- en hulphonden;
  •  plicht voor het dragen van een merk of chip door de hond met identificatie van de eigenaar;
  • plicht de hondenpoep op te ruimen, behalve voor gehandicapten met een geleide- of hulphond;
  • plicht voor degene die een hond uitlaat ten minste twee opruimmiddelen bij zich te dragen;
  • bevoegdheid van de burgemeester een eigenaar met een gevaarlijk of hinderlijk geachte hond een aanlijn- en/of een muilkorfgebod op te leggen;