Verkamering niet te stuiten?

Wat is ‘verkamering’? Dit is het opsplitsen van gewone eengezinswoningen in meerdere kamers (met eventueel gemeenschappelijke ruimte) die verhuurd worden aan o.a. studenten en werkende jongeren. Voor speculanten is dit lucratief. Maar volgens de Leidse PvdA loopt het de spuigaten uit. Ze heeft dit onderwerp daarom al een tijd geleden op de politieke agenda gezet. De belangenvereniging heeft hier al meerdere keren contact over gehad met de PvdA omdat verkamering in het Haagwegkwartier veel voorkomt.

In het Leidsch Dagblad stond 8 februari een artikel over verkamering met de weinig hoopgevende titel ‘Verkamering is niet te stuiten’. Elwin Wolters, die als duo-raadslid dit onderwerp namens de PvdA behandelt kijkt reikhalzend uit naar maatregelen. Hij pleit er onder andere voor om voor de buurten Transvaal en het Haagwegkwartier helemaal een stop op het verkameren op te leggen.

Uit het artikel:
Als de betreffende huizen veilig zijn, goed worden onderhouden, de tuintjes worden bijgehouden, de bewoners niet tot diep in de nacht luidruchtig feesten en de fietsenkluwen de stoep niet blokkeert is het niet zo’n probleem. Maar uit de meldlijn die de PvdA instelde blijkt dat overlast eerder regel dan uitzondering is.

Vorig jaar werd in de raad afgesproken dat de gemeente de bouwtechnische staat en (brand)veiligheid van de betreffende panden gaat controleren. Maar een definitief voorstel hierover is er nog niet. De gemeente heeft laten weten dat er dit voorjaar een voorstel aankomt.

Wordt vervolgd dus!

Resultaten tuinvogeltelling

In het hele land hebben ruim 61.000 deelnemers op 28 en 29 januari de tuinvogels in hun tuin geteld. Dit in het kader van de nationale tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Zij telden bijna 1 miljoen vogels. In Leiden werden de huismus, de kauw en de merel het meest geteld. Bent u benieuwd welke vogels er in het Haagwegkwartier veel rondvliegen? Via www.tuinvogeltelling.nl en onderstaande link kunt u met uw postcode zoeken naar de getelde vogels in Haagweg Noord (en ziet u gelijk hoe die vogels er nu precies uitzien).

https://www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/in-mijn-buurt

Armin van Buuren roept op tot actie tegen verplaatsing busstation

LEIDEN – Ook Armin van Buuren heeft zich gemengd in de discussie van het wel of niet verplaatsen van het busstation Leiden CS naar Zeezijde. De wereldberoemde DJ roept op tot actie tegen de verplaatsing.

Doorheen gedrukt
Ondanks het vele commentaar lijkt de gemeente er een eigen agenda op na te houden, vinden veel mensen op social media. Daar is Armin van Buuren nu bijgekomen. “Echt ongelooflijk hoe dit er doorheen gedrukt wordt. Leiden is ingenomen door planologen die de grond van de huidige locatie van het busstation al verkocht hebben lijkt het wel.” Schrijft Armin op zijn Facebookpagina en daarom roept hij op tot verzet tegen de verhuizing.

Veel commotie
De verplaatsing van het busplatform riep eerder al op tot veel commotie. Een van de belangrijkste redenen is, dat het busstation volgens velen simpelweg niet gaat passen op de nieuwe locatie. Ook zou de nieuwe locatie veel busverkeer op de drukke Rijnsburgerweg tot gevolg hebben. Dinsdag is er door het Leidse college een concept-besluit genomen om het busstation naar Zeezijde te verplaatsen. Nu is het aan de raad om te beslissen.

 

Bron: unity

Parkeren – digitale bezoekersvergunning

De Belangenvereniging Haagwegkwartier wil u erop attenderen dat u vanaf 30 januari 2017 via de website leiden.nl/parkeren een digitale bezoekersvergunning kunt aanvragen. Zo’n bezoekersvergunning kost €5 voor 20 uur parkeren van uw bezoek. Uiteraard kan uw bezoek ook gewoon via de parkeerautomaten (door het kenteken in te voeren) betalen. Het digitaal regelen van parkeerzaken kan voor sommige mensen lastig zijn. Daarom organiseert de gemeente Leiden inloopbijeenkomsten waar je informatie kunt krijgen en vragen kunt stellen. De tweede inloopbijeenkomst is morgen 20 januari 2017 van 13.30 tot 16.30 uur in Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a.

Meer informatie op de website van de gemeente Leiden.

Haagweg Noord is betaald parkeren. Voor meer informatie over het parkeren leest u meer op onze website bij parkeren.

Babbeltruc

De Belangenvereniging Haagwegkwartier wil de bewoners van Haagweg Noord erop wijzen dat een hoogbejaarde vrouw van 94 jaar slachtoffer is geworden van een babbeltruc.

De nog onbekende man vertelde haar dat er kans was op een explosie en dat zij snel haar waardevolle spullen moest pakken. Vervolgens ging de man haar woning binnen waar het totaal overrompelde slachtoffer haar waardevolle spullen tevoorschijn haalde.

Het volledige bericht kunt u hier lezen.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Ook wil de politie graag spreken met mensen in de omgeving van de Aaltje Noordewierlaan als ze de man ook aan de deur hebben gehad met een soortgelijk verhaal.

Er kan contact worden opgenomen met de recherche in Leiden via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Tégen verplaatsing van het busstation

Wijkvereniging Houtkwartier informeert ons over de verplaatsing van het busstation en verzoekt het volgende bericht met u te delen als bewoner van Haagweg Noord:

Geacht bestuur Haagwegkwartier,

Onder het motto ‘Terwee Nee’ presenteren wij onze argumenten Tégen verplaatsing van het busstation van Leiden naar de ‘Zeezijde’ van het station.

Een voorproefje:

  • Deze verplaatsing wordt een financieel moeras voor de gemeente
  • Zowel ruimte-, verkeers- als milieutechnisch pást het busstation helemaal niet op de voorgenomen plek
  • Het gemeentebestuur kan in het geheel geen draagvlak voor de voorgenomen verplaatsing tonen

Wij vinden het tijd om u – als belangenbehartiger van een ander stuk van onze stad – uit te nodigen deze presentatie bij te wonen. Zodat u mee kunt oordelen over de voornemens van het gemeentebestuur en onze stellingname.

De presentatie zal plaats vinden in de Aula van het Driestarcollege, Vennemeerstraat, Leiden. 17 januari, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00), Aula Driestarcollege, Vennemeerstraat, Leiden

Onze leden, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen in onze wijk en leden van de gemeenteraad zijn hierbij ook aanwezig.

 

Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging Houtkwartier

Hans van Dalen

Oliebollenvet

Het hoogheemraadschap van Rijnland roept mensen op om geen oud en gebruikt oliebollen- en frituurvet in het riool te gooien.

Dit kan namelijk serieuze problemen in het riool en in de rioolwaterzuiveringen opleveren. Het is beter om het vet te recyclen. Bij steeds meer supermarkten, scholen, sportclubs en milieustraten staat een gele container voor de inzameling van gebruikt vet.

Het verhelpen van verstoppingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties en in het riool kosten veel geld. Onderhoud door vetophoping rond de feestdagen kost de waterschappen elk jaar miljoenen euro’s om al dat vet uit het water te filteren.

Als men het gebruikte frituur- of oliebollenvet inlevert, hoeven deze kosten niet worden gemaakt en wordt het vet ook nog eens nuttig hergebruikt voor biobrandstof en het opwekken van groene stroom.

Op www.frituurvetrecyclehet.nl zijn de inzamelpunten te vinden.

 

Bron: nu.nl

Kenteken parkeren per 30 januari 2017

Het kenteken parkeren gaat per 30 januari in. Op onze website onder het menu gemeente Leiden vindt u meer informatie over het parkeren in Haagweg Noord.

Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft het verzoek gekregen van Inge Roest van Wissen van de Gemeente Leiden om de volgende documenten met u te delen. Het betreft het kenteken parkeren dat per 30 januari in gaat in Haagweg Noord.

Tevens willen wij erop attenderen om het volgende informatiefilmpje te bekijken.

 

Kentekenparkeren en de gehandicaptenparkeerkaart

Leiden gaat kentekenparkeren

 

Gemeente haalt kerstbomen op

De gemeente Leiden haalt in de eerste week van januari kerstbomen per wijk op. Elke wijk krijgt een ophaaldag. Die dag kunnen de kerstbomen langs de straat worden gezet. Mensen die eerder of later van hun boom af willen, kunnen hun kerstboom inleveren bij de Milieustraat of bij Beheer op de Kenauweg.

Vrijdag 6 januari, Bos- en Gasthuisdistrict, Transvaalbuurt. Onze buurt Haagweg Noord maakt deel uit van Bos- en Gasthuisdistrict.

Huishoudens met een minicontainer kunnen de kerstboom neerzetten op de plek waar zij hun minicontainer aanbieden om geleegd te worden. Bewoners van Haagwegkwartier die gebruik maken van een (ondergrondse)huisvuilcontainer kunnen hun boom naast die containers plaatsen. De kerstbomen worden vanaf 8.00 uur opgehaald in Haagweg Noord op vrijdag 6 januari.

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Leiden. Op de afbeelding van de website van de gemeente Leiden valt Haagweg Noord in het roze gedeelte.

In het Haagwegkwartier aan de Ten Katestraat ligt de speeltuin Westerkwartier. Ook hier kunt u ook uw kerstboom zoals elk jaar inleveren.