Oude praktijkschool

Zodra er meer duidelijkheid komt over de oude praktijkschool aan de Ter Haarkade in Haagweg Noord, zullen wij u verder informeren. Onze wijkregisseur heeft heel duidelijk aan gegeven dat er geen statushouders in komen. Dit heeft de voorzitter van de belangenvereniging Haagwegkwartier  ook van de burgemeester persoonlijk vernomen.

Het object is omstreeks 1960 gebouwd in Haagweg Noord als school en heeft een tijdelijke invulling. Deze locatie vraagt om een passende toekomstige invulling.
De huidige bestemming is ‘woondoeleinden en Sport & Recreatie’ en de locatie staat dus in de startblokken om bebouwd te worden met woningbouw.

De eerste voorzichtige haalbaarheidsstudies zijn hiervoor opgesteld om te beoordelen wat aan bouwvolume mogelijk is. Diverse scenario’s zijn bekeken: van eengezinswoningen t/m transformatie naar studentenhuisvesting. De gemeente herontwikkelt de oude praktijkschool in Haagweg Noord niet zelf, dus zal na verkoop een planologische procedure gevolgd dienen te worden door de koper.

Deze school in Haagwegkwartier heeft dus al woonbestemming.
Bron: klik

Vergunning De Verleyding ter inzage

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de realisering van appartementencomplex De Verleyding gelegen in Haagweg Noord. Dit gebouw komt te liggen tussen het Schrijverspark en het spoor, dus aan het eind van de Potgieterlaan. De straatnaam die de gemeente hiervoor heeft gekozen is het Boudewijn Büchpad. In het gebouw worden 112 huurappartementen gerealiseerd voor werkende jongeren.

Uit de ons toegezonden vergunning blijkt dat het plan op enkele punten afwijkt van het bestemmingsplan en de bouwverordening. De gemeente heeft besloten om toch medewerking te verlenen.

Die afwijking betreft hierbij de realisering van overdekte fietsenstallingen aan weerszijden van het gebouw. Deze worden gebouwd binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Maar binnen deze bestemmingen mogen geen gebouwen worden gebouwd. Omdat volgens het Bouwbesluit een overdekte en afsluitbare fietsenberging bij een dergelijk appartementengebouw verplicht is heeft de gemeente besloten akkoord te gaan met deze afwijking van het bestemmingsplan. De fietsenbergingen zullen geplaatst worden achter hagen en daardoor minder ‘in het zicht’ komen te liggen.

Ook voldoet het plan niet helemaal aan de parkeereis. Aan weerszijden van het gebouw komt een (met een slagboom afsluitbaar) eigen parkeerterrein. Deze is niet toegankelijk voor de bewoners uit het Haagwegkwartier. Er worden volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen te weinig aangelegd. De gemeente verleent  toch medewerking omdat bij de recente nieuwbouw aan de Lucebertstraat volgens de parkeernorm 8 parkeerplaatsen extra zijn aangelegd ten behoeve van De Verleyding.

De Welstandscommissie had aanvankelijk bezwaar tegen het uiterlijk van het gebouw maar na een aantal aanpassingen is ook Welstand akkoord gegaan.

De vergunning en de bijbehorende tekeningen, rapporten etc. vind u via onderstaande link:

https://gemeente.leiden.nl/publicaties/vergunningen/bvdetail/638335/bvjaar/2016/bvmaand/11/

De vergunning ligt vanaf 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Als u belanghebbende bent, bijv. omdat u op het toekomstige gebouw uit gaat kijken vanuit uw woning, dan kunt u bezwaar tegen de verleende vergunning indienen tijdens die 6 weken. Hoe u dat moet doen leest u op de website van de gemeente:

https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/bezwaar-en-beroep/

 

 

Leiden wijzigt hondenbeleid

De nieuwe nota hondenbeleid is vastgesteld en de komende weken is er gelegenheid om hierop in te spreken. In de nota staat een nieuwe lijst met losloopgebieden. Ook besluit het college van burgemeester en wethouders om de afvalbakken met poepzakjes af te schaffen.

Voor meer informatie lees verder op de website van de gemeente en op onze pagina leest u welke losloopgebieden blijven.

Ter Haarplein

De molenaar van molen d’Heesterboom zei eens: “Ik ben blij met de bouw van de moskee. Het gebouw is lager dan de flat die er stond en de wieken vangen nu meer en beter wind.”

Voor de molenaar een gunstiger gebouw en voor de buurtbewoners uit het Haagwegkwartier een openbaar plein waar bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen straks hun kroost kunnen leren fietsen. Voor de bewoners vanuit de Ten Katestraat vrij zicht naar de Churchilllaan.

Watergang: In het vorige overleg is gemeld dat de doorstroming in de watergang aan de Ter Haarkade erg slecht is. Dat had de gemeente op dat moment ook reeds geconstateerd.
De betreffende watergang aan de Ter Haarkade is inmiddels uitgebaggerd. Er zijn nadien geen klachten meer over binnengekomen vanuit bewoners van het Haagwegkwartier of het Hoogheemraadschap.
Het ontwerp van de watergangen is goedgekeurd door het Hoogheemraadschap en heeft daarvoor ook de zogenaamde ‘keurvergunning’ verleend.

Fietsenrekken: Aan de Haagwegzijde worden òp het terrein van de moskee beugels geplaatst waar fietsen tegenaan gestald kunnen worden. Tot 120 fietsen kunnen hier gestald worden.

Toegankelijkheid: het plein krijgt een ronde bank als ontmoetingsplek en het plein van de moskee in Haagweg Noord blijft toegankelijk voor openbaar gebruik. In het eerste kwartaal 2017 zouden het gebouw en plein klaar moeten zijn.

Fietspad – Verleyding

Even een kleine verheldering naar aanleiding van vragen die bewoners aan ons stelden omtrent het fietspad dat gerealiseerd gaat worden in Haagweg Noord richting Zoetermeer.

Op onderstaande tekening die bij de vergunning staat (en als document op de website van de gemeente) staat er toch wel een fietspad ingetekend, zie onderstaande tekening aan de bovenkant (de kleine lettertjes links en rechts). Dat pad ligt wel tussen het gebouw en het spoor.

https://www.leiden.nl/fileadmin/vergunningen/Publicatie 2016-11-24/161680 LDN01M 09075/B40a TerreinplanBB161114.pdf

Politie controleert op vuurwerk en alcohol

Met regelmaat zijn er controles op de Haagweg. De rijbaan ter hoogte van de moskee leent zich goed voor de politie om zo eventueel voertuigen naar het parkeerterrein van Noordman te verwijzen. Afgelopen zaterdag was het weer zover in Haagweg Noord.

Bron: Sleutelstad

politie-controleert-vuurwerk-en-alcoholZaterdagavond heeft de politie op verschillende locaties vuurwerk- en alcoholcontroles gehouden. Bij de Haagweg in het Haagwegkwartier in Leiden moesten alle automobilisten die staande gehouden werden een blaastest ondergaan. Bij bestelbusjes werd de laadruimte gecontroleerd op illegaal vuurwerk.

Voor zover bekend werd er geen vuurwerk aangetroffen. Wel zijn er drie bekeuringen uitgedeeld. Van de ongeveer 900 automobilisten die moesten blazen, bleek er één teveel op te hebben.

Criminaliteit in Haagweg Noord

Diefstal uit of vanaf vervoermiddelen meest voorkomende vorm van misdaad en criminaliteit in Haagweg Noord (gemeente Leiden)

inbrekenIn Haagweg-Noord in de gemeente Leiden registreerde de politie het afgelopen jaar (2015) in totaal 77 misdrijven. Dat staat gelijk aan 48 misdrijven op elke 1000 inwoners. In Nederland waren er gemiddeld 48 misdrijven op elke 1000 inwoners. Diefstal uit of vanaf vervoermiddelen was de meest voorkomende vorm van criminaliteit in het Haagwegkwartier.

Met WABP staan we samen sterk.
Benieuwd naar alle cijfers in de buurt?

 

Gemeente Leiden
Buurt Haagweg-Noord
Inwoners 1590
Totaal misdrijven 77
Totaal misdrijven per 1000 inwoners (Nederlands gemiddelde: 48) 48
Vermogensmisdrijven (totaal) 54
Diefstal (totaal) 46
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag (totaal) 18
Vernielingen (totaal) 16
Gewelds- en seksuele misdrijven (totaal) 5
Per misdrijf
Fietsendiefstal 13
Fietsendiefstal per 1000 inwoners 8
Diefstal overige vervoersmiddelen 8
Diefstal overige vervoersmiddelen per 1000 inwoners 5
Diefstal uit of vanaf vervoermiddelen 15
Diefstal uit of vanaf vervoermiddelen per 1000 inwoners 9
Zakkenrollerij, straatroof en beroving 0
Zakkenrollerij, straatroof en beroving per 1000 inwoners 0
Woninginbraak (incl schuur, garage(box) en tuinhuis) 5
Woninginbraak per 1000 inwoners 3
Diefstal/inbraak uit niet-residentiele gebouwen 1
Diefstal/inbraak uit niet-residentiele gebouwen per 1000 inwoners 1
Overige diefstal/inbraak 4
Overige diefstal/inbraak per 1000 inwoners 3
Overige vermogensmisdrijven 8
Overige vermogensmisdrijven per 1000 inwoners 5
Vernieling aan auto 7
Vernieling aan auto per 1000 inwoners 4
Overige vernieling 9
Overige vernieling per 1000 inwoners 6
Misdrijven tegen openbare orde en gezag 2
Misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1000 inwoners 1
Mishandeling 2
Mishandeling per 1000 inwoners 1
Bedreiging en stalking 1
Overige gewelds- en seksuele misdrijven 2
Overige gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners 1
Bron: CBS

Omgevingsvergunning De Verleyding

verleyding_bouwPublicatiedatum: 24-11-2016
Titel: Omgevingsvergunning bouwen uitwegen Gemeente Leiden
Beschrijving: bouwen 112 appartementen ” De Verleyding”, Lucebertstraat – Toussaintkade

Zaaknummer: 161680-2382437-V161124
bron: gemeente Leiden

De Verleyding

Ten Brinke Vastgoedontwikkeling te Arnhem heeft afgelopen jaar de locatie van het project De Verleyding van ontwikkelaar La Linea Leiden overgenomen en verkocht aan de SHWJ.

Meer lezen

Klankbordgroep Parkeren

Deze week zijn we gestart met het vervangen van de parkeerautomaten in het centrum. Dit is nodig als voorbereiding op de invoering van kentekenparkeren op eind januari 2017.  Graag informeer ik u als intermediair over dit project.

Nieuwe parkeerautomaten
Op de huidige parkeerautomaten in het centrum kan de parkeerder geen kenteken invoeren. Daarom moeten alle automaten worden vervangen.

75 Automaten worden vervangen door nieuwe automaten, van het zelfde type als in de woonwijken rond het centrum. 48 Automaten komen niet meer terug; deze automaten worden in de praktijk relatief minder gebruikt. Direct omwonenden en ondernemers worden hierover binnenkort per brief geïnformeerd. In dit nieuwsbericht kunt u meer achtergrond lezen.

Planning
Het vervangen en verwijderen van de parkeerautomaten in het centrum zal voor het einde van het jaar zijn afgerond. Kentekenparkeren start per eind januari 2017. Vanaf 2 januari kunnen parkeerders als gewenning alvast hun kenteken invoeren, ze ontvangen dan nog wel een parkeerkaartje.

mobiel-hwkWilt u weten waar de parkeerautomaten staan, kijk dan op www.leiden.nl/parkeerautomaten.
Meer informatie over kentekenparkeren vindt u op www.leiden.nl/kentekenparkeren.

Parkeren en betalen met een app via uw telefoon:
Parkmobile en Yellowbrick zijn de bekendsten.