Buurt Ontmoetings Plek

vraag-hwkDe Buurt Ontmoetings Plek, voor en door bewoners. (de BOP)
“Duurzaam investeren  in bewoners en hun omgeving”

Sinds juni 2005 is in de Willem Klooslaan 15 de Buurtontmoetingsplek gevestigd. Het pandje waarin de BOP is gevestigd, was voorheen de buurtkapper. In dit pand is een bovenverdieping en een begane grond met een kleine huiskamer met een koffietafel,  een kleine keuken en wc.

Een laagdrempelige voorziening waar de deur letterlijk en figuurlijk altijd openstaat voor bewoners en samenwerkende partners (gemeente en instellingen) in de buurt. Door dagelijkse openstelling weten veel bewoners en partners elkaar te vinden in de BOP die gevestigd is in Bos- en Gasthuisdistrict. Ook de bewoners van het Haagwegkwartier zijn hier meer dan welkom.

IMG_20160407_163428De inloopochtenden in de BOP (maandag t/m vrijdag) worden gedreven door de bewoners (met elkaar voor elkaar) onder begeleiding van professionals. Via een logboek informeren de gebruikers elkaar. Per week bezoeken 40 á  50 bewoners de inloopochtenden.

Bewoners kunnen terecht voor informatie en discussie over alles wat er leeft in de buurt. In de BOP worden nieuwe ideeën geboren en uitgevoerd door of samen met bewoners. Een thuisbasis voor het wijkkader, de plek voor overleg, uitvoering en ontmoeting. Er wordt gesproken over wat er in de buurt gebeurt en eventueel te ondernemen actie daarop. Tevens zijn er verschillende activiteiten zoals een Klussendienst en Uitleen Service. U als bewoner kunt gebruik maken van deze diensten. Neem eens contact op met de BOP en vraag om de mogelijkheden.

De klussendienst en uitleenservice voor bewonersactiviteiten.
De diensten en materialen die u nodig heeft voor een buurtactiviteit zijn te leen bij de Buurtontmoetingsplek.

KLUSSEN DIENST
Twee vrijwilligers uit de buurt doen klusjes voor bewoners van de Zuid Hoven en Zuid West. Het mogen geen grote klussen zijn zoals, bestraten van een tuin of muren stucen, maar  schilderijtjes ophangen, onkruid vegen etc.

UITLEEN SERVICE
Wilt u als buurtbewoner een straat of buurtfeestje organiseren en heeft u geen spullen? Te weinig tafels of stoelen, lekker BBQ-en? Uw huis oranje versieren maar net te weinig geld? De kerstboom een keer met een andere kleur versieren? High tea met de buren? Daar heeft de BOP een uitleenservice voor.

MOZAIEKEN / KNUTSELEN
Eens in de 14 dagen  geeft een aantal vrouwen uit de wijk ‘in de Hoven’ workshops in de BOP.

WEGGEEFTAFEL
Bewoners kunnen in de BOP van de tafel spullen weghalen die zij kunnen gebruiken. Zij kunnen ook iets neerzetten wat weggegeven mag worden.

DUURZAAM
Investeren in vrijwilligers door het trainen van vrijwilligers op ‘ongewilde’ gasten, assertiviteitstraining en gastvrijheid. Soms maakt u zich zorgen om iemand die u ziet of die voor de deur staat. Wat doet u dan? Spreekt u iemand aan of wie belt u? Voorlichting van de wijkagent over hoe te handelen.

GITAARLES
Gegeven door een bewoner aan bewoners. U heeft geen geld maar zou graag gitaarles willen wat op een eenvoudige manier gegeven wordt door een gitarist.

ACTIVITEITEN VOOR BEZOEKERS
Pasen, Sinterklaas en Kerst activiteiten voor en door bewoners uit de buurt.

HET ZAKGELDBUREAU
Het zakgeldbureau werkt met jeugd/jongeren om klussen te doen in de buurt.

KOKEN IN DE BOP
Eens in de maand op dinsdagochtend is er een kookgroepje van 5 vrouwen.

WORKSHOPS
Het organiseren van workshops met de thuiszorg van Libertas Leiden.

SCHILDEREN
Op vrijdagochtend onder leiding van een kunstenares.

Voorziening Haagweg Noord