De Delta

deltaDe Delta is een school waar gewerkt wordt op VMBO niveau met leerwegondersteuning (LWOO). Er wordt onderwijs gegeven op alle niveaus van het VMBO: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg.

De leerwegondersteuning op De Delta bestaat uit begeleiding en ondersteuning, zowel op leergebied als op sociaal emotioneel gebied. Er is een aanbod van onder andere: steunlessen, remedial teaching, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie training, motorisch remedial teaching en een opvanggroep. Op De Delta is het mogelijk om een vier- of vijfjarig VMBO traject te doorlopen. U vindt de school in de buurt Haagwegkwartier naast het Schrijverspark.school-hwk

 

Da Costastraat 104
2321 AR Leiden
Tel. 071 579 0537
E-Mail: info@swvdedelta.nl

Voorziening Haagweg Noord